SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด
บจ.ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527027239
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 77/93-4 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนกรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร #10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0440
แฟกซ์ : 0-2440-0442
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


Links