SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ที.เอฟ. โมลดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553146592
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 9 ถนนปัญญารามอินทรา ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : 0-2943-0000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร รับจ้างจัดเตรียมอาหาร


Links