ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531100671
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 158 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2691-7886
แฟกซ์ : 0-2276-0446
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ส่งออก จำหน่ายพืชผักผลไม้แช่แข็ง


Links