SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทิปโก้ รีเทล จำกัด
บจ.ทิปโก้ รีเทล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105550101369
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 118/1 ถนนพระราม 6 ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2273-6200
แฟกซ์ : 0-2271-1600a0-2357-3331
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปัง ขนมอบ และหรืออาหารที่พร้อมบริโภค


Links