SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ท่าไม้แดงน้ำมันปาล์ม จำกัด
บจ.ท่าไม้แดงน้ำมันปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0845554006127
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 1 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี #84180
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม


Links