SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด
ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535010641
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนจะนะ-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7420-7612-9,0-7420-7612
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็งอ


Links