SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทวีวัฒนรุ่งเรือง จำกัด
บจ.ทวีวัฒนรุ่งเรือง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775547000489
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 43/412 ชั้นที่ 2 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7535
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้าผลิตจำหน่ายทั้งปลีก-ส่งสินค้าแปรรูปต่างๆอาหารแช่แข็งอาหารแห้งของฝาก


Links