SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทรีเอฟ เบค แอนด์ บัน จำกัด
บจ.ทรีเอฟ เบค แอนด์ บัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705547001035
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 8 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 0-2806-3073
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ โรงงานผลิต ขนมปัง เค้ก เบเกอรี่ รวมทั้งอาหารที่ทำจากแป้ง ทุกชนิด


Links