SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทริปเปิ้ล คอมพาเนี่ยน จำกัด
บจ.ทริปเปิ้ล คอมพาเนี่ยน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125548006460
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 110/108 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : 0-2898-1365
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร้จรูปที่พร้อมบริโภคทันที และเป็นตัวแทนจำหน่ายแก่ห้างสรรพสินค้า


Links