SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทรัพย์สินแก้ว จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537132566
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 137 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ #67270
โทรศัพท์ : 0-5675-0061
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายอสังหาริมทรัพย์ ผลิตเครื่องดื่ม


Links