SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
บจ.ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735554001754
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 35/9 หมู่ที่ 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม #73120
โทรศัพท์ : 0-3432-6833-6
แฟกซ์ : 0-3432-6837
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว


Links