SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
บจ.ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775544000364
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 568/1 หมู่ที่ 6 ถนนนิคมสร้างตนเอง ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77210
โทรศัพท์ : 090-143-2020
แฟกซ์ : 0-3260-3008
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการสกัดน้ำมันมะพร้าว


Links