SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ถิ่นฐาน จำกัด
บจ.ถิ่นฐาน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0805555000165
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 576/54 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช #80000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมัน ไขมัน จาก พืช สัตว์


Links