SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ถาวร รีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัด
บจ.ถาวร รีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0275548000118
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 380 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว #27120
โทรศัพท์ : 0-3743-3150
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันพืช โรงงานสกัดน้ำมันพืช ตลอดจนจำหน่ายน้ำมันพืช


Links