SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตำหนักทอง เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.ตำหนักทอง เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305555002987
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : 151/34-35 หมู่ที่ 11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา #30150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป


Links