SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตั้งตรงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บจ.ตั้งตรงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125555023692
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 9/2 หมู่ที่ 2 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี #11150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำสมสายชูหมัก กลั่น


Links