SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน จำกัด
บจ.ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725535000250
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 106/2 หมู่ที่ 7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี #72120
โทรศัพท์ : 0-3557-8090
แฟกซ์ : 0-3557-8239
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋องน้ำหวานผลิตภัณฑ์


Links