SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตราด ปาล์ม โปรดักส์ จำกัด
บจ.ตราด ปาล์ม โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0235556000598
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 2/2 หมู่ที่ 1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด #23140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันเมล็ดใน


Links