SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตราด น้ำมันพืช จำกัด
บจ.ตราด น้ำมันพืช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0235556000474
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด #23140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้าส่งออก จัดจำหน่าย น้ำมันพืช


Links