SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ตงเซิน แอนด์ ภัทรวดี จำกัด
บจ.ตงเซิน แอนด์ ภัทรวดี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575547000146
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย #57170
โทรศัพท์ : 0-5378-1996
แฟกซ์ : 0-5378-2275
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปทุกชนิด


Links