SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ต.หมูกระจกโคราช ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415556001258
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 368 หมู่ที่ 17 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปในประเทศและต่างประเทศ


Links