SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไบรท์ซี จำกัด
ไบรท์ซี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745530000120
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 1269 ถนนวิเชียรโชฏก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-1388
แฟกซ์ : 0-3442-2776
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง


Links