SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ดีเคบีวาย โมมิจิ จำกัด
บจ.ดีเคบีวาย โมมิจิ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556058317
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 ห้อง 2812 ถนนพระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-3153456
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตภัณฑ์ขนมปังสด


Links