SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ดีเค-โปรเจค (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ดีเค-โปรเจค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415555000100
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 1 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : 042-126630
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันจากไขมันพืชและสัตว์


Links