ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด
บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0675548000033
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 23/5 หมู่ที่ 2 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5674-1222
แฟกซ์ : 0-5674-1021
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

แผนที่ :


Links