SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ดาก้า จำกัด
บจ.ดาก้า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551120049
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 65/213 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถนนพระราม 9 ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่ายและบริการสินค้าประเภทเบเกอรี่


Links