SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ดั๊กเคน (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543007042
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 643 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 02-3182236
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ


Links