ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เวิลด์ ฟรุ้ตส์ ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัท เวิลด์ ฟรุ้ตส์ ซัพพลายส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715542000308
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ที่ 16 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 0-3464-6120
แฟกซ์ : 0-3464-6091
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง

แผนที่ :


Links