SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซูเมค จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546145217
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 288/11-13 ถนนสุรวงศ์ ต.สี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 02-5838444
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น นมอัดเม็ด เยลลี่ เครื่องดื่มสำเร็จรูป


Links