SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซุปเปอร์ดริงค์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345556000082
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 160 หมู่ที่ 9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี #34310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายน้ำแข็งทุกชนิด


Links