SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซุปเปอร์ไวท์ ไอศกรีม จำกัด
บจ.ซุปเปอร์ไวท์ ไอศกรีม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115551010995
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 233/2 หมู่ที่ 3 ซอยวัดชมนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ #10130
โทรศัพท์ : 0-2463-0060-1
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links