SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536038167
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 55/18 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2441
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออกผลิตไอศกรีมและจำหน่ายส่ง-ปลีกไอศกรีม


Links