SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซี-สแควร์ ฟู้ด แอนด์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
บจ.ซี-สแควร์ ฟู้ด แอนด์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551068608
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 124/255 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : 02-9779038
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร อาหารแช่แข็ง


Links