SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
บจ.ซีเอชเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0675545000130
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ #67110
โทรศัพท์ : 056-912268
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน


Links