SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซีเคร็ท เรซิพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ซีเคร็ท เรซิพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547117616
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 36/1 ถนนลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร #10520
โทรศัพท์ : 0-2693-3984
แฟกซ์ : 0-2664-7510
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป


Links