SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซี ยู อะกรีเวท (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.ซี ยู อะกรีเวท (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205536002986
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 24 ซอยชลบุรี-บ้านบึง 11/2 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี #20170
โทรศัพท์ : 0-3844-5277-8
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตยารักษาสัตว์ นำเข้า ขายส่ง ขายปลีก ส่ง


Links