SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซิลเวอร์เบเกอรี่แอนด์ฟู้ด จำกัด
บจ.ซิลเวอร์เบเกอรี่แอนด์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0805535000186
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 86/1 ถนนปากนคร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช #80000
โทรศัพท์ : 0-7534-1365
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตขนมปัง และ ขนมเค้ก ขายขนมปัง และ เค้ก ขายอาหา


Links