SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซิลเวอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ซิลเวอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135556016011
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 22/30 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี #12140
โทรศัพท์ : 02-9162485
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง


Links