SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด
บจ.ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546011792
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 310/1 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 034-989625
แฟกซ์ : 0-3498-9627
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิต จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปบรรจุกระป๋อง


Links