SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซินเนอร์ยี่ กรีน พาวเวอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555091485
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 3656/29 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-2402342
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือวัสดุทางการเกษตร


Links