SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซินเนอร์จี อินโฟ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553018730
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 1298/985 ถนนพระราม 3 ต.ช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกแลิตภัณฑ์และยา อาหารเสริม สมุนไพร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง


Links