SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซิตี้ฟูด จำกัด
บจ.ซิตี้ฟูด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529001083
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 99/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม #73110
โทรศัพท์ : 0-3428-3571
แฟกซ์ : 0-3428-3570
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและนำเข้า-ส่งออกอาหารสำเร็จรูป


Links