ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซากุระ เบฟเวอเรจ จำกัด
บริษัท ซากุระ เบฟเวอเรจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745556007296
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 31/24 หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร #74110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำผลไม้และสินค้าแปรรูปทางการเกษตร

แผนที่ :


Links