ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัด
บริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105520014263
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 45/11 หมู่ที่ 5 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-2429-0376
แฟกซ์ : 0-2429-0167
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออกข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง

แผนที่ :


Links