SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : UWC FOODS LTD.
UWC FOODS LTD.
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : -
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 3656/35-36 หมู่ที่ - - - ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2367-3470
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

มันฝรั่งอบแห้ง

แผนที่ :


Links