SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บจ.ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0765542000227
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี #76160
โทรศัพท์ : 0-3249-4343
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และเครื่องปรุงอาหาร


Links