SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ซันคอนซูเมอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554120139
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 32/37 หมู่ที่ 4 ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-8773618
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด


Links