SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชิมิสึ เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539079395
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 55 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 02-722 6622
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารเสริมสำเร็จรูป ทั้งนำเข้าและส่งออกไปจำ


Links