SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชินวา ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ชินวา ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 435 ซอยเพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม ต.หลักสอง อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Links