SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด
บจ.ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515553000284
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 299 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน #51120
โทรศัพท์ : (0) 53 555 248
แฟกซ์ : (0) 53 555 249
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ ผลไม้กระป๋อง และสิ่งบริโภคอื่นๆ


Links